Närvarande när du behöver hjälp

Jour 24h

Ring journumret 0500 565 666

Hjälp dygnet runt! Avloppsarbeten med 24h jouren i Helsingfors och storstadsområdet

Bekymmer håller inte alltid tiden. Därför är Imumestarit redo att hjälpa till vilken dag i veckan eller tid på dygnet som helst, även rusar från helgbordet om nödvändigt. 

Vi är nåbara när du än behöver hjälp med avlopp, brunnar eller andra rörrelaterade problem i din fastighet. 

Beställ oss på plats från journumret 

0500 565 666

Ring journumret 0500 565 666

Alla våra tjänster även i brådskande situationer

  • Avloppsöppningar: Avloppsstopp kan orsaka plötsliga och besvärliga situationer. Vi är redo att snabbt och effektivt öppna blockerade avlopp.
  • Tömning av brunnar: Regelbunden underhåll och tömning av brunnar är viktigt, och du kan alltid lita på oss för denna uppgift.
  • Avloppsinspektioner: Att lokalisera det exakta problemet är det första steget i reparationer. Vi använder den senaste tekniken för avloppsinspektioner.
  • Högkraftsvakuumrengöring: Vi utför även de mest krävande vakuumrengöringarna och städningarna snabbt och effektivt.
  • Ångupptining: Att förebygga isbildning är särskilt viktigt på vintern. Ångupptining hjälper till att hålla avloppen i gott skick.
  • Avloppsspolning: Regelbunden spolning håller avloppen rena och funktionella.
Ring journumret 0500 565 666
Ring ›